نخستین دوره آموزش روزنامه‌نگاری در ایران

هفته گذشته سالروز آغاز به كار نخستين دوره آموزش روزنامه‌نگاری ايران بود. اين دوره كه بانی آن مؤسسه اطلاعات بود 42 سال پيش (تيرماه 1335) با شركت 13 مرد، كه از ميان دهها داوطلب از طريق امتحان سنجش هوش و استعداد، تسلط بر فارسی و انگليسی و معلومات عمومی، رفتار خوب و نزاكت و قيافه موزون كه لازمه كار خبرگيری است، و نيز مصاحبه گروهی، با دقت تمام برگزيده شده بودند، آغاز به كار كرد و برای تكميل معلومات روزنامه‌نگاری آنها بعدا دو استاد خارجی از جمله پروفسور ويلسون رييس دانشكده روزنامه نگاری دانشگاه يوتا به ايران دعوت شدند.