ر. اعتمادی، هيچ پیشنهادی را در لس‌آنجلس نپذیرفت

سرانجام «ر. اعتمادی» نويسنده معروف و محبوب ايران، پس از بيست سال اجازه خروج از ايران را دريافت داشت و برای ديدن اقوامش بخشی در سوئيس، بخشی در لس‌آنجلس و جمعی در واشنگتن دی‌سی زندگی مي‌كنند، به آمريكا سفر كرد. او كه بيست سال تمام به اشتباه «ممنوع القلم» شده بود، توانست بالاخره حقانيت خود را ثابت كند و از ليست سياه ممنوع القلم‌ها خارج شود، به محض اينكه نام و قلم او آزاد شد، ناشران تهران به‌سويش هجوم بردند و او به عنوان اولين كار «آبی عشق» را به دست آنها سپرد كه با استقبال فوق‌العاده جوانان روبرو شد و در اندك مدتی به چند چاپ رسيد.
اعتمادی طی بيست سال خانه‌نشينی به عرفان و صوفی‌گری رو آورده در كارهای تازه خود بيشتر به جوانب گوناگون عرفان و آرامش كه از اين راه نصيب آدمی مي‌شود مي‌پردازد و رنج انسانی را در قالبی تازه و آرامش روح را در طرحی تاريخی ارائه مي‌دهد.
ر. اعتمادی، باوجود پيشنهادات متعددی كه در زمينه كارهای مطبوعاتی به او شده است، مايل نيست در غربت بماند و بزودی به ايران بازمي‌گردد و مي‌گويد بقول شاملو:
ـ ما چراغی هستيم كه در آن خانه ميسوزيم.
و يا بقول خودم ماهی خليج فارس نميتواند در اقيانوس كبير زندگی كند!