گنجشک‌های غم

نمونه‌‌ای از آن دست كتابها و نويسندگان كه با گذشت سال‌‌ها و نسل‌‌ها، و تغيير يافتنِ خواست‌‌ها و نيازها، به رمزِ دستيابی به روح آدم‌‌ها واقف است و ميداند چگونه و كجا، با لطيف‌‌ترين كلمات، ذهن‌‌ها را پرواز دهد و داستانی خلق كند كه طيف گسترده‌‌ای از خوانندگان را با خود همراه سازد.

شايد رمز اين ارتباط و اثرگذاری در آن است كه نويسنده می‌‌تواند غم‌‌انگيزترين موضوعات را در قالب عشق‌‌های واقعی ــ و گاهی آرمانی ــ برای ذهن خواننده ترسيم كند و از آن، غمی دلنشين و دوست داشتنی بيافريند.

دریافت فایل ضمیمه
افزودن به سبدخرید