درباره «8 دقیقه تا برهوت»

«8 دقيقه تا برهوت» عنوان كتابی است كه به تازگی به بازار ادب عرضه شده است. اين كتاب در برگيرنده داستان بلندی است كه در بيست و چهار بخش جداگانه و پيوسته به هم فراهم آمده و آغاز آن از نخستين روزهای شهريور ماه 57 شروع می‌شود و پس از شرح ماجراهای مختلف به پايان داستان می‌رسد. با جمله‌ای زيبا: «پير» شناور در عطر گل ناشناس كه با نفس لطيف صبح كوهستان عجين شده بود. سكوت طولانی و ممتد خود را شكست و دو كلمه‌ای كه از دهانش بيرون جست تمام حجم دره را پر كرد... .