اظهار نظر محمدعلی جمالزاده پدر رمان نویسی ایران درباره آثار ر. اعتمادی

كتاب «شب ايرانی» را با حوصله و شوق، از سر تا آخر خواندم و چنانكه مي‌دانيد «تويست داغم كن» كتاب ديگر ر. اعتمادی را هم سابقا خوانده بودم. اعتمادی مرد خوش ذوق و بسيار خوش قلمی است و نوشته‌اش به طبع و ذوق جوانان ايرانی می‌چسبد و بلاشك هر يك از كتابهای ايشان مكرر به چاپ ميرسد.
در جائی كه بهترين كتابهای من فقط در سه هزار جلد بچاپ ميرسد باور ميكنم كه كتابهای اعتمادی در تيراژس چندين برابر بفروش رود. واقعا جای خوشوقتی است كه در مملكت ما، كه مردم زياد علاقمند به خواندن نيستند (حتی آنهائی هم كه سوادی دارند و ميتوانند كتاب و روزنامه و مجله بخوانند) لااقل از نوشته يكی دو سه تن نويسنده جوان خوششان بيايد و مشتاق باشند كه كتابهای آنها را بخوانند. رمانهای ر. اعتمادی به ذوق و سليقه جوانان ما ميسازد و لهذا با ميل و رغبت ميخوانند و اين خود نعمتی است كه بايد قدرش را دانست و از طريق ديگر اگر در كتابهای ر. اعتمادی نقصی باشد البته بايد با زبان دلسوزی و صداقت باو خبر بدهند تا كم كم همچنانكه قلمش واقعا با قدرت و دلنشين است مضامين و مطالبش هم روز بروز بهتر و عميق‌تر گردد و جائی برای ايراد باقی نگذارند.

نقل از روزنامه اطلاعات، يكشنبه مهرماه 1375