فهرست آثار به‌ترتیب انتشار

1. دختر خوشگل دانشكده من
2. توييست داغم كن
3. ساكن محله غم
4. براى كه آواز بخوانم
5. خوب من
6. ديروز من ديروز تو
7. شاهين خبرنگار حوادث
8. شاهين در دام جاسوسان
9. بازى عشق
10. كفش‏‌هاى غمگين عشق
11. خانه سبز عسل
12. جسور
13. شب ايرانى
14. اتوبوس آبى
15. آخرين ايستگاه شب
16. شاهد در آسمان
17. چهل درجه زير شب
18. يك لحظه روى پل
19. روزهاى سخت بارانى
20. شوك پاریسى

فهرست جدید آثار (بعد از سال 1377)
1. آبی عشق
2. هشت دقیقه تا برهوت
3. گل بانو
4. دختر شاه پریان
5. گل تی‌تی
6. عالی‌جناب عشق
7. هزار و یک شب عشق
8. کفش‌های غمگین عشق (تجدید چاپ)
9. نسل عاشقان
10. هفت آسمان عشق
11. رنگ سرخ عشق
12. گنجشک‌های غم
13. بازی عشق (تجدید چاپ)
14. شب ایرانی (تجدید چاپ)
15. سفر عشق به سلطان ساوالان
16. آخر خط (دختر تیمسار)

آبی عشق

آبی عشق كه با وقفه‌‌ای نسبتا طولانی از ديگر آثار او به چاپ رسيده است، يك تفاوت در نظر هر خواننده‌‌ای كه آثار ر ـ اعتمادی را دنبال می‌‌كند دارد: اين كتاب اولين اثر در مسير تازه‌‌ای از آثار نويسنده‌‌اش شد كه توانايی او را در وادی ديگری از رمان‌‌نويسی نشان داد و از آنجا كه درون‌‌مايه‌‌ای عرفانی را در كنار خط سير داستانش دنبال می‌‌كند پس، با آثار قبلی نويسنده تفاوت‌‌هايی محسوس دارد.

بعد از آن نيز اين راه تازه با ديگر آثار منتشره ادامه يافته و تا امروز توانسته به ذائقه فرزندان نسلِ قبلِ كتابخوان نيز خوش نشيند: همانانی كه با «عاليجناب عشق» سومين نسل از خوانندگانِ او شدند و امروز به جای سِير كردن در آسمان آبی، آبی‌‌های عشق را انتخاب می‌‌كنند و بر آن صحه ميگذارند و می‌‌دانند كه عشقی پاك در روی زمين، پايه عشقی والاتر است.

دریافت فایل ضمیمه
افزودن به سبدخرید