فهرست آثار به‌ترتیب انتشار

1. دختر خوشگل دانشكده من
2. توييست داغم كن
3. ساكن محله غم
4. براى كه آواز بخوانم
5. خوب من
6. ديروز من ديروز تو
7. شاهين خبرنگار حوادث
8. شاهين در دام جاسوسان
9. بازى عشق
10. كفش‏‌هاى غمگين عشق
11. خانه سبز عسل
12. جسور
13. شب ايرانى
14. اتوبوس آبى
15. آخرين ايستگاه شب
16. شاهد در آسمان
17. چهل درجه زير شب
18. يك لحظه روى پل
19. روزهاى سخت بارانى
20. شوك پاریسى

فهرست جدید آثار (بعد از سال 1377)
1. آبی عشق
2. هشت دقیقه تا برهوت
3. گل بانو
4. دختر شاه پریان
5. گل تی‌تی
6. عالی‌جناب عشق
7. هزار و یک شب عشق
8. کفش‌های غمگین عشق (تجدید چاپ)
9. نسل عاشقان
10. هفت آسمان عشق
11. رنگ سرخ عشق
12. گنجشک‌های غم
13. بازی عشق (تجدید چاپ)
14. شب ایرانی (تجدید چاپ)
15. سفر عشق به سلطان ساوالان
16. آخر خط (دختر تیمسار)

هفت آسمان عشق

همه‌‌ی آن سه نسلی كه خواننده‌‌ی «ر. اعتمادی» قصه‌‌گو بوده و هستند به اتفاق نظر خواهند رسيد كه «هفت آسمان عشق» آن نقطه‌‌ی اوج آثار وی خواهد بود و از آن دست كتابهايی است كه روايت‌‌گر زيبای عشقی ناب و بی‌‌آلايش است، بطوريكه می‌‌تواند سالهای سال خوانده شود و باز حرفی برای خوانندگان خود داشته باشد.

خوانندگانی كه در ميان ساده‌‌ترين كلمات به دنبال حقيقت زندگی هستند و نمی‌‌خواهند برای پيدا كردن خواسته‌‌ی خود، در پيچ و خم استعارات ابدی گرفتار شوند. داستان را با سادگی و لطافت می‌‌خواهند و می‌‌پسندند و برای آن در دل لوحی به تقدير می‌‌دهند.

دریافت فایل ضمیمه