فهرست آثار به‌ترتیب انتشار

1. دختر خوشگل دانشكده من
2. توييست داغم كن
3. ساكن محله غم
4. براى كه آواز بخوانم
5. خوب من
6. ديروز من ديروز تو
7. شاهين خبرنگار حوادث
8. شاهين در دام جاسوسان
9. بازى عشق
10. كفش‏‌هاى غمگين عشق
11. خانه سبز عسل
12. جسور
13. شب ايرانى
14. اتوبوس آبى
15. آخرين ايستگاه شب
16. شاهد در آسمان
17. چهل درجه زير شب
18. يك لحظه روى پل
19. روزهاى سخت بارانى
20. شوك پاریسى

فهرست جدید آثار (بعد از سال 1377)
1. آبی عشق
2. هشت دقیقه تا برهوت
3. گل بانو
4. دختر شاه پریان
5. گل تی‌تی
6. عالی‌جناب عشق
7. هزار و یک شب عشق
8. کفش‌های غمگین عشق (تجدید چاپ)
9. نسل عاشقان
10. هفت آسمان عشق
11. رنگ سرخ عشق
12. گنجشک‌های غم
13. بازی عشق (تجدید چاپ)
14. شب ایرانی (تجدید چاپ)
15. سفر عشق به سلطان ساوالان
16. آخر خط (دختر تیمسار)

کفش‌های غمگین عشق

شايد كمتر كتابخوانی را با حداقل سه چهار دهه گذرِ عمر بتوان يافت كه پس از شنيدن نام «ر. اعتمادی» بی‌‌اختيار به ياد «كفشهای غمگين عشق» نيفتد ـ حتی اگر اين كتاب را نخوانده باشد. بطوری كه اين دو نام با يكديگر عجين شده و آن كتاب مظهر اين نويسنده بوده است.

سالهای سال از اولين چاپ اين كتاب می‌‌گذرد و بطور طبيعی خواننده امروزی می‌‌بايد با آن كمی احساس غربت كند. ولی در مورد اين كتاب، چنين نيست. و شايد اگر بخواهيم دليلی براين امر بيابيم، كمی كار دچار مشكل گرديم. چگونه است كه از چاپ يك رمان چند دهه می‌‌گذرد ولی هنوز هم می‌‌تواند جوانان و ميانسالان امروز را اقناع كند. و چگونه است كه در مورد اين كتاب، دو يا سه نسل متوالی  توانسته‌‌اند از خواندن آن لذت ببرند؟ مهمترين دليل بر اين مطلب، بررسی عشقی پاك و بی‌‌آلايش است كه می‌‌تواند با گذشت سالها، هنوز هم جذاب و زيبا باشد. جوان امروز ما هم نياز به عشقی بی آلايش دارد كه لااقل بايد آن را در داستانها بيابد و سپس به عرصه زندگی تعميم دهد.

دریافت فایل ضمیمه