فهرست آثار به‌ترتیب انتشار

1. دختر خوشگل دانشكده من
2. توييست داغم كن
3. ساكن محله غم
4. براى كه آواز بخوانم
5. خوب من
6. ديروز من ديروز تو
7. شاهين خبرنگار حوادث
8. شاهين در دام جاسوسان
9. بازى عشق
10. كفش‏‌هاى غمگين عشق
11. خانه سبز عسل
12. جسور
13. شب ايرانى
14. اتوبوس آبى
15. آخرين ايستگاه شب
16. شاهد در آسمان
17. چهل درجه زير شب
18. يك لحظه روى پل
19. روزهاى سخت بارانى
20. شوك پاریسى

فهرست جدید آثار (بعد از سال 1377)
1. آبی عشق
2. هشت دقیقه تا برهوت
3. گل بانو
4. دختر شاه پریان
5. گل تی‌تی
6. عالی‌جناب عشق
7. هزار و یک شب عشق
8. کفش‌های غمگین عشق (تجدید چاپ)
9. نسل عاشقان
10. هفت آسمان عشق
11. رنگ سرخ عشق
12. گنجشک‌های غم
13. بازی عشق (تجدید چاپ)
14. شب ایرانی (تجدید چاپ)
15. سفر عشق به سلطان ساوالان
16. آخر خط (دختر تیمسار)

نسل عاشقان

كتابی ديگر از نويسنده‌ی سه نسلِ اخيرِ ما كه از تمامی جهات، نكات مثبت و برتر آثار او را، از داستان سرايی و جذابيت گرفته تا حال و هوای عاشقانه و هميشگی در رُمان‌هايش در بر دارد و خواسته‌ی تمامی دوستداران او را برآورده مي‌سازد.

داستانی كه سرگذشت بسياری از مادران اين مرز و بوم است كه با عطر عشق، تمامی سالهای سخت را پشت سر گذاشته و تنفس در فضای عاشقانه را به فرزندان خود هديه كردند.

دریافت فایل ضمیمه