ر. اعتمادي: لزوم بازگشت كتاب به خانه‌ها/تلویزیون در معرفی کتاب نگاهی تک بعدی دارد

ر. اعتمادی گفت كه لزومي به پرداخت كمك‌هاي نقدي دولت به ناشران يا يارانه وجود ندارد، بلكه بايد در جهت ظهور آزادي‌هاي فرهنگي تلاش كرد تا كتاب به خانه‌ها بازگردد. به باور این داستان‌نویس نام‌آشنا تلویزیون در معرفی کتاب نگاهی تک‌بعدی دارد.
اعتمادي به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: متاسفانه در 10 سال اخير روز به روز از توجه مردم به رمان كمتر شد، به طوري كه رمان‌هايي كه در گذشته با تيراژ پنج هزار نسخه منتشر و به كتابفروشي‌ها راه مي‌يافت، امروز با تيراژ هزار نسخه به چاپ می‌رسند.
نويسنده رمان «بازي عشق» ادامه داد: مايه اندوه است كه در كشوري با 75 ميليون جمعيت و تعداد فوق‌العاده مردم باسواد، كتاب تا اين اندازه از سفره خانواده دور شده است.
وي تيراژهاي 700 و 800 نسخه‌اي را شوخي دردناکی دانست و گفت: شمارگان چند صدتایی کتاب در این روزها دلايل مختلفي دارد كه وضعیت اقتصادي و در پي آن خروج كتاب از سبد كالاي خانواده‌ها، سانسورهاي اعمال شده بر آثار و بسته بودن فضاي فرهنگي جامعه را مي‌توان از دلايلش برشمرد.
اعتمادي با بيان اين‌كه بايد به باز شدن فضا كمك كرد، اظهار كرد: من معتقدم كه هيچ لزومي به كمك‌هاي نقدي دولت به ناشران يا پرداخت يارانه وجود ندارد، بلكه بايد در جهت ظهور آزادي‌هاي فرهنگي تلاش كرد تا كتاب به خانه‌ها بازگردد.
نويسنده رمان «اتوبوس آبی» معتقد است كه تلويزيون و راديو نقش حايز اهميتي در تبليغ و معرفي آثار ادبي دارند. وي گفت:  وقتی كه تلويزيون فقط بر اساس نگاه ايدئولوژيك و تک بعدی كتاب‌ها را معرفي مي‌كند، بي‌شك دسته‌اي از آثار خاص معرفي شده و دسته‌اي ديگر محروم مي‌مانند. این رسانه باید در برنامه‌سازی برای کتاب کمی وسعت نظر هم نشان دهد.
رجبعلی اعتمادی‌زاده، رمان‌نويس متولد بهمن سال 1312 در لار است.
وي بیشتر کتاب‌هایش را با نام مستعار ر.اعتمادی منتشر كرده است.
«تویست داغم کن»، «گور پریا»،‌ «ساکن محله غم»، «شب ایرانی»، «نسل عاشقان»، «کفش‌های غمگین عشق»، «شوک پاریسی»، «چند لحظه روی پل»، «عالیجناب عشق»، «دختر شاه پریان»، «آبی عشق»، «باربی»، «هفت آسمان عشق»،‌ «چشم‌ها»، «آخرین ایستگاه شب»، «بازی عشق»،‌ «جسور، زیبا ولی شیطان»، «اتوبوس آبی»، «در ویتنام همیشه باران نمی‌بارد»، «چهل درجه زیر شب» و «روزهای سخت بارانی» از آثار اعتمادي هستند.