هزار و یک شب عشق

نويسنده، نوكِ پيكان خود را به سمت جوانانِ امروز گرفته و با درك صحيح از خواستگاه ايشان، ارتباطى خوب و مناسب از كلام برقرار ساخته است. او اكنون با كتابى وارد اين عرصه شده كه حتى بيشتر از قبل و كتاب‌هاى اخيرش مى‏‌تواند اين حلقه‏‌ى اتصال را استحكام بخشد.

«هزار و يك شب» هزار قصه‏‌ى ناگفته است از يك شب «عشق» و با كلام خود می‌تواند بر هواداران و خوانندگان رمان اثرى مطلوب بگذارد و براى بسيارى از رمان‏‌خوان‏‌ها ـ بخصوص نسل جوان ـ حاوى نكاتى تجربه‏‌آموز و تفكربرانگيز باشد.

دریافت فایل ضمیمه