آبی عشق

آبی عشق كه با وقفه‌‌ای نسبتا طولانی از ديگر آثار او به چاپ رسيده است، يك تفاوت در نظر هر خواننده‌‌ای كه آثار ر ـ اعتمادی را دنبال می‌‌كند دارد: اين كتاب اولين اثر در مسير تازه‌‌ای از آثار نويسنده‌‌اش شد كه توانايی او را در وادی ديگری از رمان‌‌نويسی نشان داد و از آنجا كه درون‌‌مايه‌‌ای عرفانی را در كنار خط سير داستانش دنبال می‌‌كند پس، با آثار قبلی نويسنده تفاوت‌‌هايی محسوس دارد.

بعد از آن نيز اين راه تازه با ديگر آثار منتشره ادامه يافته و تا امروز توانسته به ذائقه فرزندان نسلِ قبلِ كتابخوان نيز خوش نشيند: همانانی كه با «عاليجناب عشق» سومين نسل از خوانندگانِ او شدند و امروز به جای سِير كردن در آسمان آبی، آبی‌‌های عشق را انتخاب می‌‌كنند و بر آن صحه ميگذارند و می‌‌دانند كه عشقی پاك در روی زمين، پايه عشقی والاتر است.

دریافت فایل ضمیمه
افزودن به سبدخرید