بازی عشق

کتابی که در عین روایتی روان و دلنشین، نگاهی به عشق های آتشین دارد... قصه ای که بیانگر آن عشق های افسانه ای است که در واقعیت رخ می دهد... نویسنده سه نسل باز هم تجربه و تسلط خود را در واگویه عشق و عاشقی به اوج رسانده است... تجربه ای که خواندنش بیانگر آدم هایی در همین نزدیکی است...

 

دریافت فایل ضمیمه
افزودن به سبدخرید